Category Archives: Desatoro

8. prikázanie

V knihe Exodus čítame: „Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu!“ Táto ochrana nášho blížneho je rozšírená v knihe Deuteronomium, kde čítame: „… a nevystúpiš ako falošný svedok proti blížnemu svojmu!“ Dokompletizovanie tohto príkazu nájdeme v evanjeliu sv. Matúša: „Počuli ste, … Čítaj ďalej…

Leave a comment

7. a 10. prikázanie

V knihe Exodus v hlave 20 vo verši 15, ako aj v knihe Deuteronomium v hlave 5 vo verši 19 čítame veľmi stručne uvedený príkaz, alebo lepšie povedané, dôležitú normu medziľudských vzťahov: „Nepokradneš!“ Tento príkaz, túto normu Pán Ježiš zdôraznil … Čítaj ďalej…

Leave a comment

6. a 9. prikázanie

V knihách Ex 20,14 a Dt 5,18 čítame jednoduchý príkaz: „Nezosmilníš!“ Toto isté čítame v Katechizme: „Nezosmilníš!“ V Matúšovom evanjeliu čítame bližšie vysvetlenie: „Počuli ste, že bolo povedané: Nezosmilníš! Ale ja vám hovorím: „Každý, kto sa díva na ženu so … Čítaj ďalej…

Leave a comment