Obliečka bohoslovcov

Panychída na cintoríne – Slivník a Kuzmice

1. sv. prijímanie, cerkev Kuzmice 2017