Sviatosť Pokánia

Celá účinnosť pokánia je v tom, že nám navracia Božiu milosť a spája nás s Bohom v dokonalom priateľstve. Cieľom a účinkom tejto sviatosti je teda zmierenie s Bohom. U tých, čo prijímajú sviatosť pokánia so skrúšeným srdcom a s nábožnosťou, zvyčajne zavládne pokoj a spokojnosť svedomia spolu so silnou duchovnou útechou. Sviatosť zmierenia s Bohom spôsobuje totiž pravé duchovné vzkriesenie, prinavracia dôstojnosť a dobrá života Božích detí, z ktorých najvzácnejším je priateľstvo s Bohom. (KKC, č. 1468)

Spytovanie svedomia podľa Desatora:

 

BOŽIE PRIKÁZANIE HRIECH PROTI PRIKÁZANIU CESTA K DODRŽANIU PRIKÁZANIA
„Ja som Pán, tvoj Boh: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.“ Pýcha a arogancia, odmietanie veriť čo Boh zjavil, zúfalstvo, ľahostajnosť voči Bohu, nenávisť voči Bohu, uctievanie iných „bohov“ – modloslužba, povery, dôvera v horoskop, veštenie a mágia, okultizmus, ateizmus, pokúšanie Boha, užitie drog Úcta k Bohu, milovanie Boha, nezávislosť na materiálnych majetkoch, atď.
„Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo.“ Rúhanie, preklínanie, zneužitie Božieho mena (Pán, Ježiš, Boh), krivá prísaha Vždy hovoriť čisto, neprisahať, dobre hovoriť o Bohu a svätých veciach.
„Spomeň si na Pánov deň, aby si ho zasvätil.“ Vynechanie sv. liturgie Nedeľu a v prikázaný sviatok, zbytočná práca v Nedeľu, ktorá ruší potrebný odpočinok Ísť na sv. liturgiu v Nedeľu, modliť sa za chorých, stráviť čas s rodinou a relaxovať, navštíviť chorých, prijať Eucharistiu v milosti a s vierou, modlitba a vďakyvzdanie Bohu.
„Cti svojho otca a svoju matku.“ Neprejavovanie lásky voči rodičom, ublíženie na cti rodičom a predstaveným, neposlušnosť detí vo vážnej veci, odoprenie starostlivosti o starých a bezvládnych rodičov Rešpektovanie rodičov, počúvať ich.
„Nezabiješ!“ Nenávisť a zlosť, vražda, potrat, eutanázia, ťažké ublíženie na zdraví, ohrozenie vlastného života bez vážneho dôvodu, sterilizácia, opilosť, požitie omamných nápojov a drog, pokus o samovraždu Rešpektovanie života od jeho vzniku po prirodzený koniec, nepomstiť sa alebo nenávidieť, odpustiť druhým
„Nezosmilníš!“ Masturbácia, pornografia, predmanželský sex, smilstvo, antikoncepcia, homosexualita, nečisté myšlienky – predstavy – žiadosti – dotyky, náruživé bozkávanie sa slobodných ľudí, nemravné – dráždivé reči (vtipy) Čistota a zdržanlivosť, vyhýbanie sa zdrojom, ktoré by mohli viesť k pokúšaniam o nečistote.
„Nepokradneš!“ Kradnutie, daňový podvod, vandalizmus, neposkytnutie pomoci núdznym Uchovaj len čo je tvoje + „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne“ (Lk 3:11).
„Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!“ Klamstvo, krivá prísaha, ohováranie, osočovanie, prezradenie zvereného alebo úradného tajomstva Hovoriť pravdu a neohovárať resp. neničiť česť blížneho. Dobre hovoriť o druhých a hľadať dobro v každom človeku.
„Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho!“ telesná žiadostivosť, žiarlivosť (porovnaj 6. prikázanie) Prostredníctvom čnosti a daru čistoty, čistého úmyslu, čistého pohľadu a modlitby.
„Nebudeš žiadostivo túžiť po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!“ Nenásytnosť, závisť, radosť z neúspechu druhých, záľuba v bohatstve Radosťou z toho, čo majú druhý a vďačnosťou Bohu za dary, ktoré dáva nám.

 Vysluhovanie sviatosti zmierenia je neustále, keď je potreba. Pravidelne je spoveď v týždni pred prvým piatkom v mesiaci. Presné termíny sú ohlásené vo farskom liste “ Nová farnosť“.


Bookmark the permalink.

Pridaj komentár