Category Archives: Sviatosti

Sviatosť manželstva

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to kánonické právo nezakazuje. Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou  vyjadria svoj súhlas. Vstupné informácie pre snúbencov pred uzavretím sviatosti manželstva O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, … Čítaj ďalej…

Leave a comment

Sviatosť kňazstva

Posvätný stav (kňazstvo) má tri stupne: -diakon (diakonát) -kňaz (presbyterát) -biskup (episkopát) Biskupi sú nástupcovia apoštolov. Kňazi sú spolupracovníkmi biskupov a sú im podriadení. Diakoni sú poslaní slúžiť biskupom a kňazom a Cirkvi. Sviatosť sa vysluhuje vysviackou – vkladaním rúk … Čítaj ďalej…

Leave a comment

Pomazanie chorých

Pán Ježiš Kristus, lekár našich duší i našich tiel, ktorý ochrnutému odpustil hriechy a vrátil telesné zdravie, chcel, aby jeho Cirkev mocou Ducha Svätého pokračovala v jeho diele uzdravovania a spásy, a to aj voči svojim vlastným členom. To je … Čítaj ďalej…

Leave a comment