Usmernenie o verejných bohoslužbách – farnosť Kuzmice

V nadväznosti na vyjadrenie sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska zo dňa 4. Mája. V našej farnosti to bude takto:
Dišpenz od účasti na slávení sv. liturgie: Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Veriacim je treba zdôrazniť, že účasť na bohoslužbách bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov
Minimálne dvojmetrové rozostupy. Ak sa liturgie zúčastnia manželia, alebo rodičia s deťmi, môžu stáť spolu pri zachovaní povinného odstupu.
Ak je pred chrámom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy.
Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú položené spoločné knižky, texty, či ružence. Pri vstupe do chrámu nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Prípadne si nech si veriaci prinesú dezinfekciu so sebou. Povinné nosenie rúška platí aj počas slávenia sv. liturgie.
Sväté liturgie nech majú kratšie trvanie, čo možno zohľadniť aj pri príhovoroch.
Podávanie svätého prijímania:
1. Eucharistiu možno rozdávať pod spôsobom chleba na ruku veriaceho, ktorý si ju sám vloží do úst.
2. Eucharistiu možno podať pod oboma spôsobmi tak, že veriaci prijme Eucharistiu do ruky a hneď ju namočí do Božej Krvi a vloží do úst.
3. Eucharistiu možno podať pod obomi spôsobmi ako je bežná prax so samostatnou lyžičkou. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové rozostupy.
O bozkaní kríža a ikon platí tiež usmernenie, že táto úcta má byť dočasne iba náznaková, bez dotyku perí.
 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.