Sviatosť kňazstva

Posvätný stav (kňazstvo) má tri stupne:

-diakon (diakonát)
-kňaz (presbyterát)
-biskup (episkopát)

Biskupi sú nástupcovia apoštolov.
Kňazi sú spolupracovníkmi biskupov a sú im podriadení.
Diakoni sú poslaní slúžiť biskupom a kňazom a Cirkvi.

Sviatosť sa vysluhuje vysviackou – vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou biskupa. Takto je zachovaná apoštolská postupnosť až do dnes.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár